Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I Pošta
o nas
 
 

 

Konoplja.org na okrogli mizi

"Politološki vidiki nacionalne politike do prepovedanih drog v Sloveniji"
Fakulteta za družbene vede (FDV) predavalnica 1 (avditorij).


Na fakulteti za družbene vede se je v sredo, 7.3.2000, odvila okrogla miza Urada za droge in Politološkega društva Slovenije z naslednjimi temami: "Droge kot širši družbeni problem",
"Politika in prepovedane droge" ter "Legalizacija vs. dekriminalizacija". Sodelovalo je več povabljenih predavateljev, med njimi tudi: dr. Milan Krek, direktor Urada Vlade RS za droge, dr. Tanja Rener, izredna profesorica na FDV in dr. Igor Lukšic, izredni profesor na FDV.

Predavatelji so predstavili svoje poglede na oblikovanje slovenskega nacionalnega programa na področju problematike drog. G. Krek je postavil vrsto dilem, ki se pojavljajo ob pisanju nacionalnega programa in naj bi jih pomagala razrešiti tako javnost kot strokovnjaki s tega področja. Vzpodbudil je vročo razpravo publike o sedanjih kurativnih programih zasvojencev ter njihovi prihodnosti.

Ga. Rener je predstavila svoje poglede na droge v širši družbi in njihove vplive na delovanje družbe. Droge je predstavila kot političen problem ter poudarila pomen družbenih ved pri sestavljanju nacionalnega programa. Zavzela se je za dekriminalizacijo trdih drog in omenila pomen sedanje represivne zakonodaje, ki povečuje kriminaliteto in stigmatizira odvisnike.

G. Lukšic je z besedami "droge so politično blago" nakazal vpliv političnih tokov na odločanje o nacionalni politiki na področju drog in se ustavil pri sedanjem nesmiselnem obravnavanju odvisnikov le z zdravstvenega in represivnega stališca.

G. Anton Bajec iz Novega mesta, eden od prisotnih, se je vprašal o smiselnosti sedanjega volilnega sistema (43. člen Ustave RS), ki omejuje volitev osebam mlajšim od 18. let, kar posledicno izključuje odločanje mladine o temeljnih državljanskih pravicah. Razprava se je nadaljevala o naslednjih temah: "shooting rooms" (sobe za uživanje heroina) v Sloveniji, legalizaciji/dekriminalizaciji konoplje, metadonskem zdravljenju, političnem vplivu na nacionalni program, preventivi in statističnih podatkih učinkov represivnega aparata.

G. Matej Košir, višji svetovalec na Uradu za Droge RS, ki je povezoval okroglo mizo, je postavil zbranim provokativno vprašanje: "Kdo je za legalizacijo in kdo za dekriminalizacijo drog?" in presentljivo veliko ljudi je v obeh primerih dvignilo roke.

Celotna okrogla miza je izzvenela v pozitivnem vzdušju in pripravljenosti vseh vpletenih subjektov na intenzivno reševanje obstojecih problemov pri pripravi nacionalnega programa.

 

Uredništvo Konoplja.org

 


Polna predavalnica na Fakulteti za družbene vede

 

 


G.Matej Košir s povabljenimi gosti

 

 

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

© Konoplja.org

gostujemo na