Vpišite vaš
e- naslov,
�e želite prejemati
sveže
novicePartnerji:

Podporniki:

Ob�ina Celje

Ob�ina
�marje pri Jel�ah

Namizje
800x600px
1024x768px
1152x864px
  kako namestimo namizje?  
Rowan
Robinson

VELIKA
KNJIGA O KONOPLJI


Prevod: Jaša Kramarši�
HighGrow
 
Vzgojite si
virtualno konopljo!
 
HighGrow 3.0
(1Mb, zip format)

 
 
Obvestilo

Ve� kot 50 udele�encev na informativnem sestanku za pridelovanje konoplje

V �etrtek, 31. marca ob 17:00 se je v poslovnih prostorih Regionalnega inovacijskega tehnolo�kega sredi��a Savinjske regije v Celju odvil informativni sestanek za pridelovanje konoplje. Sestanka se je udele�ilo kar 54 udele�encev.

Direktor na�ega zavoda Toma� Koren je predstavil delovanje zavoda, projekt Konoplja.org in poskusni projekt Vzgoja konoplje v celjski regiji, ki je potekal lansko leto. Udele�ence je seznanil s trenutno veljavno zakonodajo na podro�ju konoplje, z rezultati testnega nasada, s subvencijami na tem podro�ju in s primerjalno analizo cen razli�nih polj��in.
Na koncu je vse udele�ence seznanil tudi z na novo ustanovljenim Zdru�enjem pridelovalcev konoplje Slovenije in jim razdelil pristopne izjave. Glede na to, da udele�enci prihajajo iz razli�nih koncev bodo nadaljnji dogovori potekali na osebni ravni z vsakim posameznim interesentom.
Toma� Koren je na koncu povedal: �Konoplja je vsestranska industrijska rastlina z mnogimi potenciali in zelo me veseli, da je bil odziv na na�o pobudo za sestanek tako velik. �koda bi namre� bilo, da v Sloveniji ne bi izkoristili ugodnih pogojev za gojenje te rastline.�


©LICHTBRINGER
Quo vadis
 
5. So�a Reggae Riversplash
Zagotovo lahko govorimo zdaj �e o tradicionalnem So�a Reggae Riversplash festivalu, 5. po vrsti, kateri je letos presegel lanski obisk. Ve� kot 15 000 obiskovalcev se je udele�ilo festivala, ki je tudi letos zaznamoval �tiri nepozabne dni zabave in reggae glasbe.
Ha�i� in ha�i�evo olje
Ha�i� je snov rjave barve z veliko vsebnostjo THC-ja (do 26 odstotkov, odvisno od rastline, iz katere je ha�i� narejen). Nastane s stiskanjem smole / kristal�kov (ti pokrivajo rastlino in vsebujejo najve� THC-ja), ki jih mehani�no odstranimo z rastline.
Marihuana mar� 2004
In se je ponovno zgodilo, na istem mestu, ob isti uri in ob veliko prijetnega dima marihuane, tretji Milijon marihuana mar�.Babi�ini upi s knjigo

Hexham, Velika Britanija
Babica, ki je obto�ena zaradi kuhanja jedi z dodatkom konoplje, je o svojih do�ivetjih napisala knjigo.

Novo kongresno poro�ilo o industrijski konoplji

Washington, ZDA
V za�etku prej�njega meseca je Congressional Research Service izdal novo poro�ilo o trgu industrijske konoplje.

Velik posel in visoka tehnologija na sejmu konoplje

Utrecht, Nizozemska
Mednarodni sejem je pustil hipijevski imid� za seboj.

Aretacije zaradi posesti marihuane upadle

London, Velika Britanija
�tevilo ljudi, ki so jih aretirali zaradi posesti marihuane je od uvedbe novih zakonov upadlo ve� kot za tretjino.

Preverba du�evnih rizikov zaradi konoplje

London, Velika Britanija
Vlada je potrdila, da bo preverila akademske in klini�ne �tudije, ki konopljo povezujejo z du�evnimi zdravstvenimi problemi.

za varnejšo uporabo marihuane
 

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o
vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih
vojne proti drogam. Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z
drugimi spletnimi stranmi spodobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu.
KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.


Obnovljeno:    26.08.2015 19:55
© Konoplja.org


gostujemo na