Zakonodaja
 

Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I Pošta
 
Uvod v rubriko zakonodajo

Shema zakonodaja
 
Rubrika Konoplja in zakonodaja bo obravnavala pravno ureditev republike Slovenije na področju drog, primerjalno pravno bo predstavila stanje v nekaterih posameznih državah sveta ter osvetlila mednarodno sodelovanje in prizadevanja na tem področju v okviru različnih mednarodnih organizacij. Navedeni bodo vsi pomembnejši slovenski zakoni in podzakonski
akti, ki so v kakršnikoli zvezi s problematiko mamil in psihotropnih snovi.. Prav tako se bo moč seznaniti z veljavnimi mednarodnimi pogodbami s tega področja. Relevantni členi omenjenih pravnih aktov bodo podrobneje pojasnjeni.

V Sloveniji se zaenkrat pravno formalno obravnavajo vse prepovedane droge enako. Pravna pravila in sankcije se glede na vrsto mamila ali psihotropne snovi ne razlikujejo. Konoplja kot psihotropna snov tako skozi zakonodajo ne bo obravnavana ločeno od ostalih vrst, temveč pod skupnim pojmom-mamila in psihotropne substance. Nepopolna pravna ureditev kateregakoli področja ovira delovanje pravnega sistema na tem področju in s tem celotnega pravnega reda.

Delujoč pravni sistem je podlaga za vse napore nadzorovanja uporabe in zlorabe prepovedanih drog . Določa kaj je pravično in kaj ne, podeljuje in odvzema pravice in obveznosti vseh vpletenih akterjev (uporabnikov, proizvajalcev prepovedanih drog, organov pregona.). Nadzoru daje torej legalni okvir, brez katerega ga v demokratični družbi ne bi bilo možno izvajati.

V mnogih evropskih in tudi neevropskih državah (vključno s Slovenijo) je zakonodaja s področja mamil in psihotropnih snovi precej nedorečena in zaradi tega posledično neučinkovita. Seveda je to tudi eden od faktorjev porasta kriminala v zvezi s prepovedanimi drogami, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako bi bilo potrebno slovensko zakonodajo, zavoljo učinkovitosti reguliranja tega področja, izpopolniti ter uskladiti z mednarodnimi smernicami.

V tej rubriki se bomo spopadali s še nerešeno oz. nezadovoljivo rešeno pravno problematiko glede uživanja, proizvodnje, prometa z mamili in psihotropnimi substancami. Podana bodo razmišljanja in pravne raziskave o aktualnih domačih in mednarodnih vprašanjih na to temo.

V rubriki bomo najprej predstavili slovensko zakonodajo, nato se bomo posvetili mednarodnim aktom in ureditvi in nazadnje poskušali uporabnikom strani približati vse moderne pravno-moralne vidike aktualnih vprašanj o konoplji kot psihotropni substanci in ostalih prepovedanih drogah.

Shema zakonodaje


info@konoplja.org

 
 
 
   

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

gostujemo na
 

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

© Konoplja.org